Normal azotlu ortamda bulunan heterotrof bir bakterinin besiyerine azotun 15N izotopu eklenerek bir nesil üremesi sağlanmıştır.Bir süre sonra aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin yapısında azotun 15N izotopuna rastlanmaz?A)DNAB) tRNAC) mRNAD) Lizozomun içindeki proteinE) Zardaki protein

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:03

Normal azotlu ortamda bulunan heterotrof bir bakterinin besiyerine azotun 15N izotopu eklenerek bir nesil üremesi sağlanmıştır.


Bir süre sonra aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin yapısında azotun 15N izotopuna rastlanmaz?


A)DNA
B) tRNA
C) mRNA
D) Lizozomun içindeki protein
E) Zardaki protein

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:49:58
  1. Azotun 15N izotopu: Azotun normalde bulunan izotopundan farklı bir izotopudur. Atom çekirdeğinde bir proton daha fazlası vardır.
  2. Heterotrof bakteri: Diğer canlılardan organik madde alarak beslenen bakterilerdir.
  3. Besiyeri: Bakterilerin büyüdüğü ve çoğaldığı ortam/maddedir.
  4. 15N izotopunun eklenmesi: Azotun 15N izotopu, bakterinin besiyerine eklenmiş ve bu sayede bakteriler bu izotopu kullanarak büyümüş ve çoğalmıştır.
  5. Organik bileşikler: Karbon içeren bileşikler, canlıların yapı taşıdır. DNA, TRNA, mRNA, proteinler ve lipitler gibi organik bileşikler vardır.
  6. Lizozom: Hücrenin sindirici organelidir. İçinde çeşitli enzimler bulunur.
  7. Cevap: Lizozomun içindeki protein. Çünkü lizozom, bakterinin beslenme sürecinde rol almaz. Bu nedenle, lizozomun içindeki proteinler, azotun 15N izotopunu içermez.

Cevap: D) Lizozomun içindeki protein