I. Azotlu organik bazII. 5 karbonlu şekerIII. 6 karbonlu şekerIV. Fosforik asitYukarıda verilenden hangileri bir nükleotitin yapısında bulunur?A)I ve IVB) I, II ve IIIC) I, II ve IVD) I, III ve IVE) I, II, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

I. Azotlu organik baz

II. 5 karbonlu şeker

III. 6 karbonlu şeker

IV. Fosforik asit

Yukarıda verilenden hangileri bir nükleotitin yapısında bulunur?


A)I ve IV
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:42

Bir nükleotit, nükleik asitlerin yapı taşı olan bir moleküldür. Nükleik asitler, canlıların kalıtımsal bilgilerini taşıyan moleküllerdir. Her nükleotitte üç önemli yapıtaşı bulunur:

  1. Azotlu organik baz: Nükleotidin organik kısmını oluşturur. Adenin, timin, guanin, sitozin ve urasil gibi farklı azotlu organik bazlar vardır.
  2. 5 karbonlu şeker (riboz veya deoksiriboz): Nükleotidin karbon kısmını oluşturur. Riboz, RNA nükleotidlerinde bulunurken, deoksiriboz DNA nükleotidlerinde bulunur.
  3. Fosforik asit: Nükleotidin fosfor kısmını oluşturur. Fosforik asit, nükleotidin şeker kısmına bağlıdır.

Üstte verilenlerden, I. Azotlu organik baz II. 5 karbonlu şeker III. 6 karbonlu şeker IV. Fosforik asit seçeneklerinden I, II ve IV bir nükleotitin yapısında bulunur.

Sonuç olarak, soruya verilecek doğru cevap C) I, II ve IV seçeneğidir.