Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan X , Y ve Z kütlelerine F = 40N'luk sabit büyüklükte bir kuvvet uygulandığında cisimler hareket etmektedir.Cisimlerin kütleleri mx =5 kg, my =3 kg ve mz =2kg'dır.  X'in Y'ye yaptığı etki T1 , Y'nin Z'ye yaptığı etki T2 'dir. Buna göre T1'in büyüklüğünün, T2' nin büyüklüğüne oranı kaçtır?A)2/5B) 5/2C) 3/2D) 1/5E) 2/3

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan X , Y ve Z kütlelerine F = 40N'luk sabit büyüklükte bir kuvvet uygulandığında cisimler hareket etmektedir.Cisimlerin kütleleri mx =5 kg, my =3 kg ve mz =2kg'dır.  X'in Y'ye yaptığı etki T1 , Y'nin Z'ye yaptığı etki T2 'dir. 

Buna göre T1'in büyüklüğünün, T2' nin büyüklüğüne oranı kaçtır?


A)2/5
B) 5/2
C) 3/2
D) 1/5
E) 2/3

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:29:22

1- F kuvveti X, Y ve Z cisimlerine etki ettiğinde X ve Y cisimleri birlikte hareket ederler. (Sabit F kuvveti, X ve Y cisimlerinin ivmesini aynı yapar)

2- Y ve Z cisimleri üzerinde de aynı sabit F kuvveti etki eder ve (F_{net}) aynı olur. Öte yandan, Z cisminin kütlesi Y cisminin kütlesinden küçüktür ve bu durumda, Z cisminin ivmesi Y cisminin ivmesinden büyüktür.

3- Bu durumda, Y cismi Z cismini "çeker" ya da başka bir ifadeyle Y cismi, Z cisminin hareketini engeller. Bu durumda Y'nin Z'ye yaptığı etki kuvveti, T2, bu kuvveti ortaya koyar. 4- Öte yandan, X cismi de Y cismini "çekmeye" çalışır ve X'in Y'ye yaptığı etki kuvveti, T1, bu etki kuvvetini ortaya koyar. 5- Kütleler aynı ivme ile hareket ettiklerinden, daha büyük kütleye sahip cismin daha büyük bir etkiyi diğer küçük kütleli cisme uyguladığını F=ma denklemi ile kanıtlayabiliriz. 6- Bu durumda, T1'in büyüklüğünün, T2'nin büyüklüğüne oranı 5/2'dir. (Çünkü mx = 5 kg ve mz = 2 kg'dır.)