Bir kenarı 2 cm olan bir küpün kütlesi 80 g'dır.Buna göre küpün yapıldığı maddenin özkütlesi kaç g/cm3 tür?A)4B) 8C) 10D) 12E) 24

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54

Bir kenarı 2 cm olan bir küpün kütlesi 80 g'dır.

Buna göre küpün yapıldığı maddenin özkütlesi kaç g/cm3 tür?


A)4
B) 8
C) 10
D) 12
E) 24

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:23:52

1. Adım: Özkütlenin Tanımı Özkütle, bir maddenin birim hacimdeki kütlesine verilen addır.

2. Adım: Özkütlenin Formülü Özkütle (ρ) = Kütle (m) / Hacim (V)

3. Adım: Soruda Verilenler

  • Kenar uzunluğu (a) = 2 cm
  • Kütle (m) = 80 g

4. Adım: Hacmin Hesaplanması Hacim (V) = a³ = 2 cm x 2 cm x 2 cm = 8 cm³

5. Adım: Özkütlenin Hesaplanması Özkütle (ρ) = m / V Özkütle (ρ) = 80 g / 8 cm³ Özkütle (ρ) = 10 g/cm³

Cevap: C) 10 g/cm³

Sonuç: Küpün yapıldığı maddenin özkütlesi 10 g/cm³'tür.