Elektrik yükü q olan bir cisim A noktasında iken q . VA enerjisine , B noktasında iken q . VB enerjisine sahiptir. Cisim A noktasından B noktasına götürüldüğünde yapılan iş , enerji değişimine eşittir. Bağıntısı W = q . VAB 'dir.Bu açıklamadan yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılırsa, sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artar.B)  Elektriksel kuvvetler iş yaparsa yapılan iş negatiftir.C)  Yüklü bir cisim, eş potansiyel çizgiler üzerinde hareket ettirildiğinde iş yapılır.D) Yüklü bir cisim elektrik alan içinde elektrik potansiyeli VA olan bir noktada, VB olan başka bir noktaya götürüldüğünde yapılan iş alınan yoldan bağımsızdır.E)  Elektrik yüklü bir cisim, eş potansiyel çizgileri üzerinde hareket ettirilirse elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmaz.

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56

Elektrik yükü q olan bir cisim A noktasında iken q . VA enerjisine , B noktasında iken q . VB enerjisine sahiptir. Cisim A noktasından B noktasına götürüldüğünde yapılan iş , enerji değişimine eşittir. Bağıntısı W = q . VAB 'dir.

Bu açıklamadan yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılırsa, sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artar.
B)  Elektriksel kuvvetler iş yaparsa yapılan iş negatiftir.
C)  Yüklü bir cisim, eş potansiyel çizgiler üzerinde hareket ettirildiğinde iş yapılır.
D) Yüklü bir cisim elektrik alan içinde elektrik potansiyeli VA olan bir noktada, VB olan başka bir noktaya götürüldüğünde yapılan iş alınan yoldan bağımsızdır.


E)  Elektrik yüklü bir cisim, eş potansiyel çizgileri üzerinde hareket ettirilirse elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmaz.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:31:52

Adım 1: Elektriksel potansiyel enerjisi: Bir nesnenin konumu nedeniyle sahip olduğu enerkidir. Elektriksel potansiyel enerji, nesnenin yükü ve bulunduğu konum tarafından belirlenir.

Adım 2: Eş potansiyel çizgileri: Elektriksel potansiyel enerjisi aynı olan tüm noktaları birleştiren çizgilerdir. Eş potansiyel çizgileri her zaman dik açıyla elektrik alan çizgilerini keser.

Adım 3: Yüklü bir cisim eş potansiyel çizgileri üzerinde hareket ettirildiğinde iş yapılır mı yapılmaz mı? Evet, yapılır. Yüklü bir cisim eş potansiyel çizgileri üzerinde hareket ettirildiğinde, elektrik alan kuvvetlerine karşı iş yapılır. Bu, cisme dışarıdan bir kuvvet uygulanması gerektiği anlamına gelir.

Cevap: C)  Yüklü bir cisim, eş potansiyel çizgiler üzerinde hareket ettirildiğinde iş yapılır.