Hidrojen atomuna ait enerji düzeyleri şekilde verilmiştir.A, B, C ışımaları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?         A                            B                            C                                         A)Görünür ışık           Mor ötesi            Kızıl  ötesi B) Kızıl ötesi               Görünür ışık        Mor ötesiC) Kızıl ötesi               Mor ötesi            Görünür ışıkD) Mor ötesi               Kızıl ötesi            Görünür ışıkE) Mor ötesi               Görünür ışık        Kızıl ötesi

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Hidrojen atomuna ait enerji düzeyleri şekilde verilmiştir.

A, B, C ışımaları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

         A                            B                            C                                         


A)Görünür ışık           Mor ötesi            Kızıl  ötesi 
B) Kızıl ötesi               Görünür ışık        Mor ötesi
C) Kızıl ötesi               Mor ötesi            Görünür ışık
D) Mor ötesi               Kızıl ötesi            Görünür ışık
E) Mor ötesi               Görünür ışık        Kızıl ötesi

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:34:47

1x. Hidrojen atomunun enerji düzeyleri, atomdaki elektronların bulundukları enerji seviyelerini gösterir.

2x. A, B ve C ışımaları, hidrojen atomunun enerji düzeyleri arasındaki geçişler sırasında oluşan enerji değişimidir.

3x. Görünür ışık, 400 ila 700 nanometre dalga boyuna sahip elektromanyetik radyasyondur ve insan gözü tarafından algılanabilir.

  • Kızılötesi ışınlar görünmez.

4x. Mor ötesi, 100 ila 400 nanometre dalga boyuna sahip elektromanyetik radyasyondur ve insan gözü tarafından algılanamaz.

5x. Kızıl ötesi, 700 ila 1∙10^9 nanometre dalga boyuna sahip elektromanyetik radyasyondur ve insan gözü tarafından algılanamaz.

6x. A ışıması, hidrojen atomunun 3. enerji seviyesinden 2. enerji seviyesine geçişi sırasında oluşan enerji değişimidir. Bu geçiş sırasında, hidrojen atomu bir foton yayar ve enerjisini kaybeder. *Yani, A ışıması mor ötesi ışımadır.

7x. B ışıması, hidrojen atomunun 2. enerji seviyesinden 1. enerji seviyesine geçişi sırasında oluşan enerji değişimidir. Bu geçiş sırasında, hidrojen atomu bir foton yayar ve enerjisini kaybeder. *Yani, B ışıması görünür ışımadır.

8x. C ışıması, hidrojen atomunun 1. uyarılmış durumundan 1. duruma geçişi sırasında oluşan enerji değişimidir. Bu geçiş sırasında, hidrojen atomu bir foton yayar ve enerjisini kaybeder. *Yani, C ışıması kızıl ötesi ışımadır.

9x. Dolayısıyla, A ışıması için mor ötesi, B ışıması için görünür ışık ve C ışıması için kızıl ötesi doğrudur.

Sonuç: Cevap E seçeneği mor ötesi, görünür ışık ve kızıl ötesidir.