Fiziğin alt dalları ile ilgili, I. Nükleer fizik; atom çekirdeğini inceler. II. Katıhal fiziği; kristal yapılı parçacıkları inceler. III. Mekanik; kuvvet, hareket ve bunlar arasındaki enerji  ilişkisini inceler. IV. Manyetizma; ısı ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. yargılarından hangileri doğrudur? A)I ve IIB) II ve IIIC) I, II ve IIID) I, II ve IVE) I, II, III ve IV

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54
Fiziğin alt dalları ile ilgili,
 
I. Nükleer fizik; atom çekirdeğini inceler.
 
II. Katıhal fiziği; kristal yapılı parçacıkları inceler.
 
III. Mekanik; kuvvet, hareket ve bunlar arasındaki enerji  ilişkisini inceler.
 
IV. Manyetizma; ısı ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler.
 
yargılarından hangileri doğrudur?
 

A)I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:23:10
  • Nükleer Fizik: Atom çekirdeğini inceler. Çekirdeğin yapısını, çekirdekteki parçacıkların özelliklerini ve çekirdekte meydana gelen reaksiyonları inceler.

  • Katıhal Fiziği: Kristal yapılı parçacıkları inceler. Katıların yapısını, özelliklerini ve davranışlarını inceler.

  • Mekanik: Kuvvet, hareket ve bunlar arasındaki enerji ilişkisini inceler.

  • Manyetizma: Manyetizmanın doğasını, özelliklerini ve uygulamalarını inceler.

  • Isı: Isının doğasını, özelliklerini ve uygulamalarını inceler.

  • Enerji: Enerji türlerini, enerji dönüşümlerini ve enerji kullanımını inceler.

Cevap: C) I, II ve III