20. yüzyılın hemen başlarında iki filozof bilimsel düşünme tarzının temele aldığı kabulleri sorgulamışlardır. Kant'ın metafiziğe yönelttiği sert eleştirilerden sonra bilimci pozitivist anlayış geniş çevrelerce kabul görmeye başlamıştır. Evrim kuramı ve rölativite fiziği gibi yepyeni bilimsel teorilerin ortaya çıkması bilimsel kuramların da temelinde metafizik kabullerin olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu sırada Henri Bergson ve Alfred North Whitehead metafizik düşünceleriyle 20. yüzyıl felsefesine damgalarını vurmuşlardır. Bilimi ve bilimsel yöntemi kökten reddetmeyen bu iki filozofu en fazla meşgul eden şey, var olan şeylerin doğasının bilimin öngördüğü şekilde olup olmadığı sorusu olmuştur.Bu parçadan, Bergson ve Whitehead ile ilgili, aşağıdaki ifadelerin hangisine ulaşılabilir?A)Pozitivizmden farklı varlık anlayışı ortaya koymuşlardır.B) Metafizik önermeleri reddetmişlerdir.C) Bilimin yöntemine karşı çıkmışlardır.D) Eklektik bir düşünce savunmuşlardır.E) Kant'ın düşüncelerini takip etmişlerdir.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:59

20. yüzyılın hemen başlarında iki filozof bilimsel düşünme tarzının temele aldığı kabulleri sorgulamışlardır. Kant'ın metafiziğe yönelttiği sert eleştirilerden sonra bilimci pozitivist anlayış geniş çevrelerce kabul görmeye başlamıştır. Evrim kuramı ve rölativite fiziği gibi yepyeni bilimsel teorilerin ortaya çıkması bilimsel kuramların da temelinde metafizik kabullerin olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu sırada Henri Bergson ve Alfred North Whitehead metafizik düşünceleriyle 20. yüzyıl felsefesine damgalarını vurmuşlardır. Bilimi ve bilimsel yöntemi kökten reddetmeyen bu iki filozofu en fazla meşgul eden şey, var olan şeylerin doğasının bilimin öngördüğü şekilde olup olmadığı sorusu olmuştur.

Bu parçadan, Bergson ve Whitehead ile ilgili, aşağıdaki ifadelerin hangisine ulaşılabilir?


A)Pozitivizmden farklı varlık anlayışı ortaya koymuşlardır.
B) Metafizik önermeleri reddetmişlerdir.
C) Bilimin yöntemine karşı çıkmışlardır.
D) Eklektik bir düşünce savunmuşlardır.
E) Kant'ın düşüncelerini takip etmişlerdir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:38:15
  1. Henri Bergson ve Alfred North Whitehead, 20. yüzyılın başlarında yaşamış iki filozoftur.
  2. Pozitivizm, bilimin yegane bilgi kaynağı olduğunu ve metafiziğin geçersiz olduğunu savunan bir felsefi görüştür.
  3. Metafizik, evrenin temel yapısı ve gerçekliği ile ilgilenen felsefe dalıdır.
  4. Bergson ve Whitehead, pozitivizmin varlık anlayışını eleştirmişlerdir.
  5. Pozitivizm, varlıkların yalnızca bilimsel olarak gözlemlenebilen yönleriyle ilgilenirken, Bergson ve Whitehead, varlıkların içsel ve öznel yönleriyle de ilgilendiklerini savunmuşlardır.

Cevap: A) Pozitivizmden farklı varlık anlayışı ortaya koymuşlardır.