Doğu- batı doğrultusunda düzgün doğrusal hareket yapan  K, L ve M araçlarının hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki VL>VK>VM dir.K aracından L ve M araçlarına bakan bir gözlemci L aracını doğuya, M aracını batıya doğru gidiyor gördüğüne göre K, L ve M araçlarından hangileri kesinlikle doğu yönünde hareket etmektedir?A)Yalnız KB) Yalnız LC) K ve MD) K ve LE) L ve M

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56

Doğu- batı doğrultusunda düzgün doğrusal hareket yapan  K, L ve M araçlarının hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki VL>VK>VM dir.

K aracından L ve M araçlarına bakan bir gözlemci L aracını doğuya, M aracını batıya doğru gidiyor gördüğüne göre K, L ve M araçlarından hangileri kesinlikle doğu yönünde hareket etmektedir?


A)Yalnız K
B) Yalnız L
C) K ve M
D) K ve L
E) L ve M

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:31:46

1. Adım: "Doğu-batı doğrultusunda düzgün doğrusal hareket yapan K, L ve M araçlarının hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki VL>VK>VM" ifadesini inceleyelim. Burada VL'nin VK'dan ve VK'nın VM'den daha büyük olduğu belirtiliyor. Yani L aracının hızı K aracının hızından, K aracının hızı da M aracının hızından daha yüksektir.

2. Adım: K aracından L ve M araçlarına bakan bir gözlemci L aracını doğuya, M aracını batıya doğru gidiyor gördüğüne göre, bu durum K aracının kesinlikle doğu yönünde hareket ettiğini gösterir. Çünkü L aracının doğuya doğru gittiğini görebilmek için, K aracının kendisi de doğu yönünde hareket ediyor olmak zorundadır.

3. Adım: Buna göre, verilen seçenekler arasında K aracının kesinlikle doğu yönünde hareket ettiğini gösteren seçenekler K ve L'dir. Diğer seçeneklerde, K aracının yönü hakkında kesin bir bilgi verilmemektedir.

Sonuç (Yarım Cevap): Dolayısıyla, K ve L araçlarından ikisinin de kesinlikle doğu yönünde hareket ettiği söylenebilir.

Sonuç (Cevap): D) K ve L