Sabit sıcaklık ve basınç altında bir maddenin kütlesi artırıldığında, bu maddenin hacmi ve özkütlesi hakkında hangisi söylenebilir?            Hacim                                    Özkütle              A)     Değişmez                                DeğişmezB)      Artar                                         DeğişmezC)      Değişmez                                ArtarD)      Artar                                         ArtarE)      Azalır                                        Azalır

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54

Sabit sıcaklık ve basınç altında bir maddenin kütlesi artırıldığında, bu maddenin hacmi ve özkütlesi hakkında hangisi söylenebilir?

            Hacim                                    Özkütle              


A)     Değişmez                                Değişmez
B)      Artar                                         Değişmez
C)      Değişmez                                Artar
D)      Artar                                         Artar
E)      Azalır                                        Azalır

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:23:24

1. Adım: Sabit Sıcaklık ve Basıncın Anlamı

  • Sabit sıcaklık: Bir maddenin sıcaklığı değişmez.
  • Sabit basınç: Bir maddenin üzerindeki basınç değişmez.

2. Adım: Kütle Artışının Maddedeki Etkileri

  • Hacim: Kütle arttığında, hacim artar. Çünkü maddenin daha fazla parçacığı olur ve bu parçacıklar daha fazla yer kaplar.
  • Özkütle: Özkütle, bir maddenin birim hacimあたりの質量です。Kütle arttığında, hacim de arttığı için özkütle değişmez.

Cevap: B) Artar, Değişmez