Bir iletken ile ilgili;    I. Direnci, uzunluğu ile ters orantılıdır.   II. Direnci, kesit alanı ile ters orantılıdır.  III. Uçları arasına uygulanan gerilim artarsa direnci artar.ifadelerinden hangileri doğrudur?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55

Bir iletken ile ilgili;

    I. Direnci, uzunluğu ile ters orantılıdır.

   II. Direnci, kesit alanı ile ters orantılıdır.

  III. Uçları arasına uygulanan gerilim artarsa direnci artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:26:29

1. Adım: İletken Nedir?

 • İletken, elektriği iyi ileten maddelerdir.
 • Çoğu metal bir iletkendir.
 • Ayrıca tuzlu su da bir iletkendir.

2. Adım: Direnç Nedir?

 • Direnç, elektriğin akışını engelleyen bir özelliktir.
 • Direnç, iletkenin uzunluğu ve kesit alanı ile ilgilidir.
 • Uzun iletkenler, kısa iletkenlerden daha fazla dirençlidir.
 • İnce bir iletken, kalın bir iletkenden daha fazla dirençlidir.

3. Adım: Gerilim Nedir?

 • Gerilim, iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkıdır.
 • Gerilim, iletkende elektrik akışını sağlar.
 • Yüksek gerilim, düşük gerilimden daha fazla elektrik akışı sağlar.

4. Adım: Verilen İfadeleri İnceleme

 • I. Direnci, uzunluğu ile ters orantılıdır.
  • Bu ifade doğrudur.
  • Uzun iletkenler, kısa iletkenlerden daha fazla dirençlidir.
 • II. Direnci, kesit alanı ile ters orantılıdır.
  • Bu ifade doğrudur.
  • İnce bir iletken, kalın bir iletkenden daha fazla dirençlidir.
 • III. Uçları arasına uygulanan gerilim artarsa direnci artar.
  • Bu ifade yanlıştır.
  • Uçlarına uygulanan gerilim arttıkça, iletkendeki direnç azalır.

5. Adım: Sonuç

 • Soruda verilen ifadelerden sadece II. Direnci, kesit alanı ile ters orantılıdır. ifadesi doğrudur.
 • Cevap: B) Yalnız II