Ortaçağ felsefesinden sonra 17. yüzyıl felsefesi, yeni bir tarih felsefesinin egemen olduğu dönemdir. Bu yeni dönem, dünyaya ve insana yeni bir bakış açısının sonucu ortaya çıkmıştır. 17. yüzyıl felsefesi, insanı eyleminin öznesi kılan, yeni ve seküler bir tarih felsefesi geliştirir. Yaratıcı ve özgür insan, bundan böyle kendi kurduğu ve rolünü oynadığı için de anlamı kendisine kapalı olmayan bir tarihin öznesidir.Buna göre 17. yüzyıl felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A)Felsefenin dünyevi bir nitelik kazandığıB) İnsanın ön plana çıkarıldığıC) Önceki dönem felsefesinden büyük oranda farklılaştığıD) Dünyanın anlaşılmasında mevcut kabullerin korunduğuE) Felsefenin ve tarihin merkezinde insanın olduğu

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Ortaçağ felsefesinden sonra 17. yüzyıl felsefesi, yeni bir tarih felsefesinin egemen olduğu dönemdir. Bu yeni dönem, dünyaya ve insana yeni bir bakış açısının sonucu ortaya çıkmıştır. 17. yüzyıl felsefesi, insanı eyleminin öznesi kılan, yeni ve seküler bir tarih felsefesi geliştirir. Yaratıcı ve özgür insan, bundan böyle kendi kurduğu ve rolünü oynadığı için de anlamı kendisine kapalı olmayan bir tarihin öznesidir.

Buna göre 17. yüzyıl felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)Felsefenin dünyevi bir nitelik kazandığı
B) İnsanın ön plana çıkarıldığı
C) Önceki dönem felsefesinden büyük oranda farklılaştığı
D) Dünyanın anlaşılmasında mevcut kabullerin korunduğu
E) Felsefenin ve tarihin merkezinde insanın olduğu

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:05

1. Adım: İnsanın Konumu

 • Ortaçağ felsefesi, insanı Tanrı'nın yarattığı ve O'nun tasarımlarına göre yaşayan bir varlık olarak görüyordu. ****
  1. yüzyıl felsefesi ise insanı eylemlerinin öznesi ve kendi hayatının yaratıcısı olarak gördü. ****
 • Bu nedenle, 17. yüzyıl felsefesi insanı ön plana çıkardı ve onun dünyadaki rolüne vurgu yaptı. ****

2. Adım: Tarihin Anlayışı

 • Ortaçağ felsefesi, tarihi Tanrı'nın önceden belirlediği bir plan olarak görüyordu. ****
  1. yüzyıl felsefesi ise tarihi insanların eylemlerinden oluşan bir süreç olarak gördü. ****
 • Buna göre, tarih insanın özgür iradesiyle şekilleniyordu ve insanlar kendi geleceklerini belirleyebiliyorlardı. ****

3. Adım: Felsefenin Niteliği

 • Ortaçağ felsefesi dini bir nitelikteydi ve Tanrısal gerçeklerle ilgileniyordu. ****
  1. yüzyıl felsefesi ise dünyevi bir nitelikteydi ve insan hayatının sorunlarına odaklanıyordu. ****
 • Bu nedenle, 17. yüzyıl felsefesi felsefeyi dinsel bağlamdan kopardı ve onu dünyevi bir alan haline getirdi. ****

Cevap: D) Dünyanın anlaşılmasında mevcut kabullerin korunduğu Bu soruya göre, 17. yüzyıl felsefesinde felsefenin dünyevi bir nitelik kazandığı, insanın ön plana çıkarıldığı ve önceki dönem felsefesinden büyük oranda farklılaştığı söylenebilir, ancak dünyanın anlaşılmasında mevcut kabullerin korunduğu söylenemez.