Özindüksiyon katsayısı 0,2 H olan bobin gerilim denklemi V = 20 (qrt2)  sin ( 80t ) olan bir alternatif akım kaynağına bağlanıyor. Buna göre bobinin indüktif reaktansı kaç ohm'dur? A)16B) 20C) 24D) 30E) 42

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Özindüksiyon katsayısı 0,2 H olan bobin gerilim denklemi V = 20 (qrt2)  sin ( 80t ) olan bir alternatif akım kaynağına bağlanıyor. 

Buna göre bobinin indüktif reaktansı kaç ohm'dur? 


A)16
B) 20
C) 24
D) 30
E) 42

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:32:32

Özindüksiyon Katsayısı Nedir?

  • Bobinin manyetik alan değişimine gösterdiği tepkidir. Daha basit bir deyişle bobinin kendini koruma gücüdür.
  • Birim olarak Henry (H) kullanılır.

Endüktans/Bobin Direnci(XL) Nedir ve Nasıl Bulunur?

  • Endüktans/Bobin Direnci, alternatif akımda bobinin akım geçişine karşı gösterdiği dirençtir. Bu direnç, bobinin özindüksiyon katsayısına, açısal frekansına ve gücüne bağlıdır
  • Endüktans= Özindüksiyon Katsayısı X Açısal Frekans
  • Endüktans =L √2 f şeklinde bulunur.
  • Burada L özindüksiyon katsayısı, f ise açısal frekanstır.

Soru:

  • Özindüksiyon katsayısı 0,2 H olan bir bobin, gerilim denklemi V = 20(√2) sin (80t) olan bir alternatif akım kaynağına bağlanıyor. Buna göre bobinin endüktansı kaç ohm'dur?

Cevap:

  • Öncelikle bobinin açısal frekansını bulalım:

ω = 2πf = 2π * 80 = 502 rad/s

  • Daha sonra bobinin indüktif reaktansını hesaplayabiliriz:

XL = L ω = 0,2 502 = 100,4 ohm

Cevap A) 16'dır.