Bir deney tüpüne 50 adenin,  60 guanin, 60 timin ve 50 sitozin nükleotitleri konulmuş ve üzerine DNA sentezinde görev alan enzimler ilave edilmiştir. Deney tüpündeki moleküller kullanılarak mümkün olan en fazla sayıda nükleotit içeren bir DNA molekülü sentezlenmiştir.Bu DNA molekülünün sentezinde kullanılan toplam pürin bazı sayısı(I), pirimidin bazı sayısı(II), oluşan hidrojen bağı sayısı(III) ve bir zincirdeki toplam nükleotit sayısı(IV) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?            I              II              III             IVA) 110          110          250          110B)  100          100          250          100C)  100          100          350          100D)  110          110          350          110E)  100          100          100          100

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:03

Bir deney tüpüne 50 adenin,  60 guanin, 60 timin ve 50 sitozin nükleotitleri konulmuş ve üzerine DNA sentezinde görev alan enzimler ilave edilmiştir. Deney tüpündeki moleküller kullanılarak mümkün olan en fazla sayıda nükleotit içeren bir DNA molekülü sentezlenmiştir.

Bu DNA molekülünün sentezinde kullanılan toplam pürin bazı sayısı(I), pirimidin bazı sayısı(II), oluşan hidrojen bağı sayısı(III) ve bir zincirdeki toplam nükleotit sayısı(IV) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

                        II              III             IV


A) 110          110          250          110
B)  100          100          250          100
C)  100          100          350          100
D)  110          110          350          110
E)  100          100          100          100

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:50:04
 1. Deney tüpüne 50 adenin, 60 guanin, 60 timin ve 50 sitozin nükleotitleri konmuştur.
 2. Enzimlerin yardımı ile DNA sentezlenmiş.
 3. Pürin bazlar adenin ve guanindir.
 4. Pirimidin bazlar timin ve sitozindir.
 5. DNA molekülünde pürin ve pirimidin bazları zıt olarak eşleşirler.
 6. Adeninin tamamı timinle, guanin ise sitozinle eşleşir.
 7. 1 nükleotitte 2 hidrojen bağı oluşur.
 8. DNA molekülünün zincir sayısı 2'dir.

Buna göre:

 • Toplam pürin bazı sayısı 100'dür (adenin + guanin).
 • Toplam pirimidin bazı sayısı 100'dür (timin + sitozin).
 • Oluşan hidrojen bağı sayısı 250'dir (pürin + pirimidin).
 • Bir zincirdeki toplam nükleotit sayısı 100'dür (tüm nükleotitlerin yarısı).

Dolayısıyla, cevap seçeceği B'dir.

B) 100 100 250 100