Sığaçlar (kondansatörler) ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?A)Elektrik enerjisini, yükler sayesinde depo ederler.B) Doğru akımı geçirmezler.C) Levha alanı ile kapasiteleri doğru orantılıdır.D) Levhalar arasındaki maddenin dielektrik sabiti küçüldükçe sığası azalır.E) Depo edilen yük arttıkça sığası artar.

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56

Sığaçlar (kondansatörler) ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Elektrik enerjisini, yükler sayesinde depo ederler.
B) Doğru akımı geçirmezler.
C) Levha alanı ile kapasiteleri doğru orantılıdır.
D) Levhalar arasındaki maddenin dielektrik sabiti küçüldükçe sığası azalır.
E) Depo edilen yük arttıkça sığası artar.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:31:54

Sığaçlar (kondansatörler) elektrik enerjisini yükler sayesinde depolayan cihazlardır. Onlar, levhalar arasındaki maddenin dielektrik sabitine ve levha alanına bağlı olarak farklı kapasitelere sahip olabilirler. Kondansatörlerin kapasitesi, depolayabildiği yük miktarıdır ve birimi farad (F)'tır.

Kondansatörler doğru akımı geçirmezler. Bunun yerine, alternatif akımı geçirirler. Bu, kondansatörlerin bir yönde akan akımı geçirdiği ve diğer yönde akan akımı engellediği anlamına gelir.

Kondansatörlerin kapasitesi, levha alanı ile doğru orantılıdır ve levhalar arasındaki maddenin diyeletrik sabiti küçüldükçe sığası azalır.

Bu nedenle, depo edilen yük arttıkça sığasının artması yanlıştır.

Doğru cevap: E) Depo edilen yük arttıkça sığası artar.