Aşağıdaki ekolojik terimlerden hangisinde bulunan canlıların protein benzerliği en fazladır?A)EkosistemB) BiyosferC) EkotonD) PopülasyonE) Komünite

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Aşağıdaki ekolojik terimlerden hangisinde bulunan canlıların protein benzerliği en fazladır?


A)Ekosistem
B) Biyosfer
C) Ekoton
D) Popülasyon
E) Komünite

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:52

Soru: Aşağıdaki ekolojik terimlerden hangisinde bulunan canlıların protein benzerliği en fazladır? A.) Ekosistem B.) Biyosfer C.) Ekoton D.) Popülasyon E.) Komünite

Cevap: D.) Popülasyon

  • Ekolojik terimler, canlılar ile çevreleri arasındaki etkileşimleri tanımlayan terimlerdir ve ekosistemlerde çeşitli canlılar bulunur.
  • Popülasyon, aynı türden canlıların oluşturduğu bir birimdir.
  • Ekosistem, canlılar ile canlı olmayan çevrelerinin bir arada bulunduğu ve birbirlerini etkilediği birimdir.
  • Biyosfer, dünyanın tüm canlılarını ve bunların çevreleri ile olan etkileşimlerini kapsayan küredir.
  • Ekoton, farklı ekosistemlerin birleştiği geçiş bölgesidir.
  • Komünite ise, belirli bir ekosistemde yaşayan tüm canlı topluluğudur.

Dolayısıyla, protein benzerliği en fazla olan canlılar popülasyon içerisinde bulunan canlılardır.