I. Nükleotitlerin bir araya gelmesi ile oluşmuş organik bir moleküldür.II. Çift zinciri zayıf hidrojen bağları ile bir arada tutulur.III. Pürin/Pirimidin bazlarının oranı tüm molekülleri için sabittir.IV. Hücredeki işlevleri açısından üç çeşit olarak bulunur.V. Proteinle birleşerek organel yapısına katılır.Yukarıda verilen özelliklerden hangileri DNA'ya hangileri RNA'ya aittir?                 DNA                                RNAA)        I, II, III                               IV, VB)         I, II, IV                               III, VC)         I, IV, V                              I, II, IIID)        II, III , V                             I, II, IVE)         I, II , III                              I, IV, V

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

I. Nükleotitlerin bir araya gelmesi ile oluşmuş organik bir moleküldür.

II. Çift zinciri zayıf hidrojen bağları ile bir arada tutulur.

III. Pürin/Pirimidin bazlarının oranı tüm molekülleri için sabittir.

IV. Hücredeki işlevleri açısından üç çeşit olarak bulunur.

V. Proteinle birleşerek organel yapısına katılır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri DNA'ya hangileri RNA'ya aittir?

                 DNA                                RNA


A)        I, II, III                               IV, V
B)         I, II, IV                               III, V
C)         I, IV, V                              I, II, III
D)        II, III , V                             I, II, IV
E)         I, II , III                              I, IV, V

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:53
 • DNA (Deoksiribonükleik asit) ve RNA (Ribonükleik asit), hücrelerde bulunan iki tür nükleik asittir.
 • DNA, hücrenin genetik bilgisini taşır ve hücrenin işlevlerini yönetir.
 • RNA, DNA'daki bilginin protein üretiminde kullanılmasını sağlar.
 • DNA ve RNA, benzer yapıya sahip moleküllerdir, ancak birkaç önemli farkları vardır.

DNA'nın özellikleri:

 • DNA, nükleotitlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir organik moleküldür.
 • DNA'nın çift zinciri, zayıf hidrojen bağları ile bir arada tutulur.
 • DNA'da bulunan pürin/pirimidin bazlarının oranı, tüm molekülleri için sabittir.
 • DNA, hücredeki işlevleri açısından üç çeşit olarak bulunur (mRNA, tRNA ve rRNA).
 • DNA, proteinle birleşerek organel yapısına katılır.

RNA'nın özellikleri:

 • RNA, nükleotitlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir organik moleküldür.
 • RNA'nın tek zinciri, zayıf hidrojen bağları ile bir arada tutulur.
 • RNA'da bulunan pürin/pirimidin bazlarının oranı, tüm molekülleri için sabit değildir.
 • RNA, hücredeki işlevleri açısından üç çeşit olarak bulunur (mRNA, tRNA ve rRNA).
 • RNA, proteinle birleşerek ribozom yapısına katılır.

Sorunun cevabı: E) I, II, III, I, IV, V I. Nükleotitlerin bir araya gelmesi ile oluşmuş organik bir moleküldür. (DNA/RNA) II. Çift zinciri zayıf hidrojen bağları ile bir arada tutulur. (DNA) III. Pürin/Pirimidin bazlarının oranı tüm molekülleri için sabittir. (DNA) IV. Hücredeki işlevleri açısından üç çeşit olarak bulunur. (DNA/RNA) V. Proteinle birleşerek organel yapısına katılır. (DNA)