A)PX> PY >PZB) PX=PY > PZC) PX >PY =PZD) PX =PY = PZE) PX < PY = PZ

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55
Ödev Yardım Forum

   


A)PX> PY >PZ
B) PX=PY > PZ
C) PX >PY =PZ
D) PX =PY = PZ
E) PX < PY = PZ

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:27:26

1. Adım: Soruyu anlamamız gerekir. Verilen bilgiler şunlardır:

  • PX, PY, PZ üçgenin kenarlarıdır.
  • PX > PY > PZ verilmiştir.

2. Adım: Cevap için bir hipotez oluşturalım. Cevap seçeneği (A) (PX > PY > PZ) olduğundan bu sonuca ulaşmak için kenar uzunluklarını karşılaştıralım.

3. Adım: Hipotezi kontrol edelim.

  • PX > PY olduğundan,
    • PX + PZ > PY + PZ olmalıdır.
  • PY > PZ olduğundan,
    • PY + PX > PZ + PX olmalıdır.

4. Adım: Sonuç: Yukarıdaki adımları takip ettiğimizde, cevap seçeneği (A) PX > PY > PZ'nin doğru olduğu sonucuna ulaşırız.

Cevap: A) PX > PY > PZ