İnsanda spermatogenez ve oogenezde;I. mayozla oluşan olgun gamet sayısı,II. mayozla oluşan gametlerin kromozom sayısı,III. mayozla oluşan olgun gametlerin büyüklüğüözelliklerinden hangileri farklıdır?A)Yalnız IIB) I ve IIC) I ve  IIID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

İnsanda spermatogenez ve oogenezde;

I. mayozla oluşan olgun gamet sayısı,

II. mayozla oluşan gametlerin kromozom sayısı,

III. mayozla oluşan olgun gametlerin büyüklüğü

özelliklerinden hangileri farklıdır?


A)Yalnız II
B) I ve II
C) I ve  III
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:44:18
  1. Spermatogenez ve oogenez, insanlarda gamet oluşumunu tanımlayan iki süreçtir.
  2. Spermatogenez, testislerde gerçekleşir ve sperm üretir.
  3. Oogenez, yumurtalıklarda gerçekleşir ve yumurta üretir.
  4. Her iki süreçte de kromozom sayısı mayez ile yarılanır. Spermatogenez ve oogenez arasındaki temel farklılıklarından biri, oluşan gamet sayısıdır.
  5. Spermatogenezde, her bir hücre 4 olgun sperm oluştururken, oogenezde her bir hücre sadece 1 olgun yumurta oluşturur.
  6. Bir diğer farklılık ise, oluşan gametlerin büyüklüğüdür. Sperm hücreleri çok küçükken, yumurta hücreleri çok büyüktür.
  7. Son olarak, spermatogenez sürekli bir süreçtir, ancak oogenez sadece üreme çağında gerçekleşir.

Bu bilgilerden çıkarılacak sonuç, sorunun cevabının (C) I ve III olduğudur. Başka bir ifadeyle, mayozla oluşan olgun gamet sayısı ve mayozla oluşan olgun gametlerin büyüklüğü özellikleri farklıdır.