Yukarıdaki grafikte pH değişiminin A, B,C enzimlerinin görev aldığı tepkimelere etkisi verilmiştir. Bu grafiğe göre;I. A enzimi bazik ortamda da çalışır.II. A ve B'nin ortak çalıştığı pH değerleri bulunmaktadır.III. B enzimi nötr ortamda optimum çalışır.IV. A, B ve C'nin ortak çalıştığı pH değeri bulunmaktadır. yorumlarından hangileri doğrudur?A)I ve IIB) I ve IIIC) II ve IIID) II ve IVE) I, II ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59
Ödev Yardım Forum

Yukarıdaki grafikte pH değişiminin A, B,C enzimlerinin görev aldığı tepkimelere etkisi verilmiştir. Bu grafiğe göre;

I. A enzimi bazik ortamda da çalışır.

II. A ve B'nin ortak çalıştığı pH değerleri bulunmaktadır.

III. B enzimi nötr ortamda optimum çalışır.

IV. A, B ve C'nin ortak çalıştığı pH değeri bulunmaktadır.

 yorumlarından hangileri doğrudur?


A)I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:38:49
  1. A enzimi bazik ortamda da çalışır. Grafikte görüldüğü üzere, A enziminin aktivitesi pH 7'den 11'e kadar olan bazik ortamda artar.

  2. A ve B'nin ortak çalıştığı pH değerleri bulunmaktadır. Grafikte görüldüğü üzere, A ve B enzimlerinin aktiviteleri pH 7 civarında aynıdır. Bu, A ve B enzimlerinin ortak çalıştığı pH değerlerinin olduğunu gösterir.

  3. B enzimi nötr ortamda optimum çalışır. Grafikte görüldüğü üzere, B enziminin aktivitesi pH 7 civarında en yüksektir. Bu, B enziminin nötr ortamda optimum çalıştığını gösterir.

  4. A, B ve C'nin ortak çalıştığı pH değeri bulunmaktadır. Grafikte görüldüğü üzere, A, B ve C enzimlerinin aktiviteleri pH 7 civarında aynıdır. Bu, A, B ve C enzimlerinin ortak çalıştığı pH değerinin olduğunu gösterir.

Cevap: C) II ve III