Bu büyüme evrelerinde,I. Logaritmik artış evresi görülmesiII. Çevre direnci ile karşılaşıldığında denge kurulmadan popülasyon gerilemesiIII. Hayvanlarda görülmesiaçıklamalarından hangileri ortaktır?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Bu büyüme evrelerinde,

I. Logaritmik artış evresi görülmesi

II. Çevre direnci ile karşılaşıldığında denge kurulmadan popülasyon gerilemesi

III. Hayvanlarda görülmesi

açıklamalarından hangileri ortaktır?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:03
 1. Logaritmik artış evresi: Canlıların sayısı çok azken ve çevre direnciyle karşılaşmadan hızla çoğaldıkları evredir.
 2. Çevre direnciyle karşılaşıldığında denge kurulmadan popülasyon gerilemesi: Canlıların sayısı artmaya devam ederken çevre direnciyle karşılaşırlar ve bu durumda denge kurulmadan popülasyon geriler.
 3. Hayvanlarda görülmesi: Yukarıdaki iki evre genellikle hayvanlarda görülür. Bitkilerde ise farklı büyüme evreleri olabilir. Genellikle
  • İlk önce bitkiler tohumdan fide olur ve buda büyümenin en başlangıç evresidir.
  • Daha sonra bitki büyümeye devam eder.
  • Sonra bitki çiçek açar ve tohum üretir.
  • Sonra tekrar başa dönerek tohumlar saçılır ve tohumlar uygun gördükleri uygun şartlar altında büyümeye başlar.

Büyüme evrelerine genel baktığımızda, ortak olarak I ile III örneğinde deniz popülasyonları ile kara popülasyonları kıyaslandığında verilerin en iyi şekilde log artış evresi eğrisiyle uyum sağladığı görülmüştür. Bu nedenle kara veya deniz organizmasında fark etmeksizin hayvan popülasyonları büyüme evrelerinde davranış aynıdır.

Bu nedenle doğru cevap D) I ve III'tür.