A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55
Ödev Yardım Forum

   


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:26:37

Adım 1: Metinde verilen I, II ve III'ün ne anlama geldiğini anla.

I. Havalarını ısıtmak için güneşin yakıcı enerjisine ihtiyaçları vardır. II. Tohumdan oluşurlar. III. Bitkilerdir.

Adım 2: Her birini ayrı ayrı ele al ve doğru olanları işaretle.

I. Havalarını ısıtmak için güneşin yakıcı enerjisine ihtiyaçları vardır.

Bu ifade doğrudur çünkü bitkiler fotosentez yapmak için güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Fotosentez, bitkilerin kendi yiyeceklerini ürettikleri süreçtir.

II. Tohumdan oluşurlar.

Bu ifade doğrudur çünkü birçok bitki tohumdan oluşur. Bazı bitkiler ise spor veya fideden oluşabilir.

III. Bitkilerdir.

Bu ifade doğrudur çünkü bitkiler canlılar aleminin bir parçasıdır.

Adım 3: Metinde verilen I, II ve III'ün sonuçlarını çıkar.

Çıkarım 1: Bitkiler fotosentez yapmak için güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Çıkarım 2: Birçok bitki tohumdan oluşur. Çıkarım 3: Bitkiler canlılar aleminin bir parçasıdır.

Sonuç:

E) I, II ve III Çünkü tüm ifadeler doğru yol izlemiş ve sonuca doğru bir adım atmış. Geriye kalan A,B,C,D ifadeleri doğru yol izlememiş ve yanlış bir sonuca doğru gitmiştir.