Medici ailesinin 15. yüzyılda  bilim ve tabiat tarihi adına destekledikleri çalışmaların insanlığa çok katkısı oldu. Bilim ve sanat, üzerinde yeşereceği bir toprak ve uygun iklim ister. İşte Medici ailesi bu zemini ve iklimi yaratarak Rönesansın doğmasına, Avrupa’nın ve dünya tarihinin değişmesine yol açtılar. Michelangelo’dan Leonardo da Vinci’ye kadar sanat ve bilim tarihinin dâhileri Medici ailesinin koruması altına girdiler.Buna göre bilim ve felsefenin gelişimi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?A)Uygun ortam ve kültürB) Zengin bir tarihi birikimC) Ülkelerin doğal kaynak zenginliğiD) Güçlü otoritelerin varlığıE) Ülkelerin ekonomik gelişmişliği

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Medici ailesinin 15. yüzyılda  bilim ve tabiat tarihi adına destekledikleri çalışmaların insanlığa çok katkısı oldu. Bilim ve sanat, üzerinde yeşereceği bir toprak ve uygun iklim ister. İşte Medici ailesi bu zemini ve iklimi yaratarak Rönesansın doğmasına, Avrupa’nın ve dünya tarihinin değişmesine yol açtılar. Michelangelo’dan Leonardo da Vinci’ye kadar sanat ve bilim tarihinin dâhileri Medici ailesinin koruması altına girdiler.

Buna göre bilim ve felsefenin gelişimi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


A)Uygun ortam ve kültür
B) Zengin bir tarihi birikim
C) Ülkelerin doğal kaynak zenginliği
D) Güçlü otoritelerin varlığı
E) Ülkelerin ekonomik gelişmişliği

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:21

Adım 1: Soruyu Anlama

Soru, Medicilerin 15. yüzyılda bilim ve tabiat tarihi adına destekledikleri çalışmaların insanlığa olan katkısı ve Rönesans'ın doğmasına nasıl yol açtığından bahsediyor. Ardından, sanat ve bilim tarihinin dâhilerinin Medici ailesinin koruması altına girmesinden söz ediyor. Adım 2: Cevap Seçeneklerini İnceleme

A) Uygun ortam ve kültür B) Zengin bir tarihi birikim C) Ülkelerin doğal kaynak zenginliği D) Güçlü otoritelerin varlığı E) Ülkelerin ekonomik gelişmişliği

Adım 3: Cevap Seçeneğini Belirleme

Cevap, bilim ve felsefenin gelişimi için gerekenleri soruyor. Bu nedenle, cevap seçeneğinin bilim ve felsefe ile ilgili olması gerekiyor.

A) Uygun ortam ve kültür: Bu seçenek, bilim ve felsefenin gelişimi için uygun ortam ve kültürün gerekliliğini vurguluyor.

B) Zengin bir tarihi birikim: Bu seçenek, tarihî mirasın öneminden bahsediyor, fakat doğrudan bilim ve felsefenin gelişimi ile ilgili değil.

C) Ülkelerin doğal kaynak zenginliği: Bu seçenek, ülkelerin ekonomik gücüne vurgu yapıyor, ancak bilim ve felsefenin gelişimiyle ilgili değil.

D) Güçlü otoritelerin varlığı: Bu seçenek, güçlü hükümetlerin bilim ve felsefeyi desteklemesinden söz ediyor, fakat uygun ortam ve kültürü ima etmiyor.

E) Ülkelerin ekonomik gelişmişliği: Bu seçenek, ekonomik ilerlemenin bilim ve felsefeyi tehdit edebileceğinden bahsediyor ve doğru bir önerme değil.

Cevap: A) Uygun ortam ve kültür