Türkiye’de köyden kente göç sonucunda şehirlerde aşağıdaki sorunlar ortaya çıkmıştır;I. Gecekondulaşma,II. Kültürel uyumsuzluk,III. İşsizlik, IV. Güvenlik sorunlarıYukarıdaki sorunlardan hangileri ülkenin geleceği açısından en az risk taşımaktadır?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IVE) II ve IV

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53

Türkiye’de köyden kente göç sonucunda şehirlerde aşağıdaki sorunlar ortaya çıkmıştır;

I. Gecekondulaşma,

II. Kültürel uyumsuzluk,

III. İşsizlik, 

IV. Güvenlik sorunları

Yukarıdaki sorunlardan hangileri ülkenin geleceği açısından en az risk taşımaktadır?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve IV
E) II ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:21:51
  1. Gecekondulaşma: Bu, kentlerde kontrolsüz ve plansız bir şekilde ortaya çıkan, genellikle sağlıksız ve güvenli olmayan yerleşim alanlarıdır.
  2. Kültürel uyumsuzluk: Bu, şehirlerde farklı kültürlerden insanlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan bir durumdur ve iletişim sorunları, önyargılar ve çatışmalar yaratabilir.
  3. İşsizlik: Bu, şehirlerde iş bulamayan kişilerin sayısının artmasıdır ve yoksulluk, suç ve diğer sosyal sorunlara yol açabilir.
  4. Güvenlik sorunları: Bu, şehirlerde suç oranının artmasıdır ve insanların kendilerini güvende hissetmemelerine neden olabilir.

Ülkenin geleceği açısından en az risk taşıyan sorun gecekondulaşmadır:

  • Gecekondulaşma, diğer sorunların aksine, ülkenin geleceğini doğrudan tehdit etmez.
  • Diğer sorunlar, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısına zarar verebilir.
  • Gecekondulaşma, daha iyi planlama ve düzenlemelerle çözülebilecek bir sorun olarak gözükebilir.