I. m kütleli, hızı V olan K cismiII. m kütleli, hızı 2V olan L cismiIII. 2m kütleli, hızı V olan M cismiKütle ve hız değerleri belirtilen K, L ve M cisimlerinin kinetik enerjilerinin büyüklük sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?A)K < L < MB) K < L = MC) K < M < LD) M < K < LE) K = L = M

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54

I. m kütleli, hızı V olan K cismi

II. m kütleli, hızı 2V olan L cismi

III. 2m kütleli, hızı V olan M cismi

Kütle ve hız değerleri belirtilen K, L ve M cisimlerinin kinetik enerjilerinin büyüklük sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A)K < L < M
B) K < L = M
C) K < M < L
D) M < K < L
E) K = L = M

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:25:29
 1. Kinetik enerji, hareket halindeki bir cismin sahip olduğu enerji türüdür.
 2. Kinetik enerji, cismin kütlesi ve hızının karesi ile doğru orantılıdır. Yani, bir cismin kütlesi veya hızı arttıkça, kinetik enerjisi de artar.
 3. Bu soruda, K, L ve M cisimlerinin kinetik enerjilerinin büyüklük sıralaması sorulmaktadır.
 4. K cisminin kütlesi m ve hızı V'dir.
 5. L cisminin kütlesi m ve hızı 2V'dir.
 6. M cisminin kütlesi 2m ve hızı V'dir.
 7. K cisminin kinetik enerjisi, 1/2 m V^2'dir.
 8. L cisminin kinetik enerjisi, 1/2 m (2V)^2 = 2 1/2 m * V^2'dir.
 9. M cisminin kinetik enerjisi, 1/2 2m V^2 = 2 1/2 m * V^2'dir.
 10. Bu durumda, K cisminin kinetik enerjisi < L cisminin kinetik enerjisi < M cisminin kinetik enerjisidir.
 11. Yani, K < L < M'dir.

Cevap: C) K < M < L