I. AIDSII. SARSIII. HPVIV. MenenjitV. FrengiYukarıda verilenlerden hangileri cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde yer alır?A)  l ve lVB)  l,ll ve lll C)  l, ll ve IVD)  l, lIl ve VE)  l, ll, lll ve lV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

I. AIDS

II. SARS

III. HPV

IV. Menenjit

V. Frengi

Yukarıda verilenlerden hangileri cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde yer alır?


A)  l ve lV
B)  l,ll ve lll 
C)  l, ll ve IV
D)  l, lIl ve V
E)  l, ll, lll ve lV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.