A)W1 < W2 < W3B) W1 < W2 = W3C) W2 = W3 < W1D) W1 = W2 = W3E) W3 < W2 < W1

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54
Ödev Yardım Forum

    


A)W1 < W2 < W3
B) W1 < W2 = W3
C) W2 = W3 < W1
D) W1 = W2 = W3
E) W3 < W2 < W1

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:25:15

Soru: Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde W'lerden üçü de eşittir?

A) W1 < W2 < W3 B) W1 < W2 = W3 C) W2 = W3 < W1 D) W1 = W2 = W3 E) W3 < W2 < W1

Cevap: D) W1 = W2 = W3

Açıklama:

  • Seçenek A'da W1 en küçük, W2 orta ve W3 en büyüktür.
  • Seçenek B'de W1 en küçük, W2 ve W3 eşittir.
  • Seçenek C'de W2 ve W3 eşittir, W1 ise en büyüktür.
  • Seçenek D'de W1, W2 ve W3 üçü de eşittir.
  • Seçenek E'de W3 en küçük, W2 orta ve W1 en büyüktür.

Önemli Noktalar:

  • W'lerden üçü de eşitse, aralarında bir büyüklük veya küçüklük ilişkisi yoktur.
  • W'lerden biri en büyük, biri en küçük ve biri orta ise, aralarında bir büyüklük sırası vardır.
  • W'lerden ikisi eşit ise, eşit değere sahip olan W en küçük veya en büyük değer olarak belirtilir.