Hücrede gerçekleşen olaylardan hangisi hücre yüzeyini değiştirmez?A)FagositozB) PinositozC) EndositozD) EkzositozE) Difüzyon

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

Hücrede gerçekleşen olaylardan hangisi hücre yüzeyini değiştirmez?


A)Fagositoz
B) Pinositoz
C) Endositoz
D) Ekzositoz
E) Difüzyon

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:41:15

Hücrede gerçekleşen olaylardan hangisi hücre yüzeyini değiştirmez sorusuna cevap vereceğiz.

Hücre yüzeyini değiştirmeyen olay Difüzyondur.

Hücrede gerçekleşen olaylar şunlardır:

  • Fagositoz: Hücrenin katı maddeleri yutmasıdır. Hücre yüzeyinde bulunan fagosom adlı yapı, katı maddeyi sarar ve hücre içine alır. Bu işlemde hücre yüzeyinde bir değişiklik olmaz.

  • Pinositosz: Hücrenin sıvı maddeleri yutmasıdır. Hücre yüzeyinde bulunan pinosom adı verilen yapı, sıvı maddeyi sarar ve hücre içine alır. Bu işlemde de hücre yüzeyinde bir değişiklik olmaz.

  • Endositoz: Hücrenin hem katı hem de sıvı maddeleri yutmasıdır. Hücre yüzeyinde bulunan endosom adı verilene yapı, maddeyi sarar ve hücre içine alır. Bu işlemde hücre yüzeyinde bir değişiklik olmaz.

  • Ekzositoz: Hücrenin atık maddelerini dışarı atmasıdır. Hücrenin iç kısmında bulunan atık madde, hücre yüzeyindeki ekzosom adı verilen yapı tarafından dışarı atılır. Bu işlemde hücre yüzeyinde bir değişiklik olmaz.

  • Difüzyon: Maddelerin yoğunluğu yüksek olan yerden yoğunluğu düşük olan yere doğru hareketidir. Difüzyon, hücre yüzeyinde herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

    Hücre yüzeyini değiştirmeyen olay: Difüzyondur.