A)T/({ qrt{3} })B) T/({ qrt{2} })C) T/2D) T({ qrt{2} })E) 2T

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

     


A)T/({ qrt{3} })
B) T/({ qrt{2} })
C) T/2
D) T({ qrt{2} })
E) 2T

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:33:14

T/({ qrt{3} })B) T/({ qrt{2} })C) T/2D) T({ qrt{2} })E) 2T

Cevap: B) T/({ qrt{2} })

  • T/({ qrt{3} }): qrt{3} sayısının rakam değeri 1.73'tür. Pi sayısının değerini 3 olarak kabul ettiğimizde bu değer 3'ten küçüktür, bu nedenle sonucu 180 derecenin altındadır.

  • T/({ qrt{2} }): qrt{2} sayısının rakam değeri 1.41'dir. Pi sayısının değerini 3 olarak kabul ettiğimizde bu değer 3'ten küçüktür, bu nedenle sonucu 180 derecenin altındadır.

  • T/2: 180 derecedir.

  • T({ qrt{2} }): qrt{2} sayısının rakam değeri 1.41'dir. Pi sayısının değerini 3 olarak kabul ettiğimizde bu değer 3'ten küçüktür, bu nedenle sonucu 180 derecenin altındadır.

  • 2T: Pi sayısının bir tam dönüş değeri, 360 derecedir.

Bu nedenle, cevap B) T/({ qrt{2} })'dir.