Viyana'da bir araya gelen bir grup felsefecinin ve bilim adamının düşünsel arayışları neticesinde şekil almış felsefi yaklaşımdır. Başlıca temsilcileri Moritz Schlick, Rudolph Carnap ve Otto Neurath'dır. Bu görüşün amacı dili mantıksal açıdan ele almaktır. Bu parçada açıklanan çağdaş felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?  A)PragmatizmB) VaroluşçulukC) HermeneutikD)  Mantıkçı PozitivizmE) Fenomenoloji

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:59

Viyana'da bir araya gelen bir grup felsefecinin ve bilim adamının düşünsel arayışları neticesinde şekil almış felsefi yaklaşımdır. Başlıca temsilcileri Moritz Schlick, Rudolph Carnap ve Otto Neurath'dır. Bu görüşün amacı dili mantıksal açıdan ele almaktır. 

Bu parçada açıklanan çağdaş felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?  


A)Pragmatizm
B) Varoluşçuluk
C) Hermeneutik
D)  Mantıkçı Pozitivizm
E) Fenomenoloji

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:38:07
  1. Viyana'da bir grup felsefeci ve bilim adamı bir araya gelerek düşünsel arayışlara girdiler.

  2. Bu düşünsel arayışlar sonucunda bir felsefi yaklaşım ortaya çıktı.

  3. Bu yaklaşımın amacı dili mantıksal açıdan ele almaktır.

  4. Başlıca temsilcileri Moritz Schlick, Rudolph Carnap ve Otto Neurath'tır.

5. Bu çağdaş felsefe akımı Mantıkçı Pozitivizm olarak adlandırılır.