Yeterince yüksekten bırakılan bir cisim , bir süre hızlanıp sonra sabit hızla hareketine devam ediyor. Bu olay ile ilgili ; I. Cisme etki eden sürtünme kuvveti , cisim sabit hızla hareket ederken sabittir.II. Cismin hızı artarken , etki eden sürtünme kuvveti artar.III. Cisme etki eden sürtünme kuvveti , cisim hızlanırken kütlesine bağlı değildir.ifadelerinden hangileri doğrudur?A)Yalnız IB) I ve IIC) II ve IIID) I ve IIIE) I , II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56

Yeterince yüksekten bırakılan bir cisim , bir süre hızlanıp sonra sabit hızla hareketine devam ediyor. 

Bu olay ile ilgili ; 

I. Cisme etki eden sürtünme kuvveti , cisim sabit hızla hareket ederken sabittir.

II. Cismin hızı artarken , etki eden sürtünme kuvveti artar.

III. Cisme etki eden sürtünme kuvveti , cisim hızlanırken kütlesine bağlı değildir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A)Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I , II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:31:26
  1. Yeterince yüksekten bırakılan bir cismin hareketine etki eden sürtünme kuvveti, cisim sabit hızla hareket ederken sabittir. (Doğru)

    • Cisim sabit hızla hareket ettiğinde, sürtünme kuvveti cisme etki eden diğer kuvvetlerle dengelenir. Bu nedenle, sürtünme kuvveti sabit kalır.
  2. Cismin hızı artarken, etki eden sürtünme kuvveti artar. (Doğru)

    • Cismin hızı arttıkça, hava direnci de artar. Hava direnci, sürtünme kuvvetinin bir türüdür. Bu nedenle, cismin hızı arttıkça, sürtünme kuvveti de artar.
  3. Cisme etki eden sürtünme kuvveti, cisim hızlanırken kütlesine bağlı değildir. (Yanlış)

    • Cismin kütlesi arttıkça, sürtünme kuvveti de artar. Bu nedenle, cisme etki eden sürtünme kuvveti cismin kütlesine bağlıdır.

Cevap: E) I , II ve III