Hümanizm, Antik Yunan kaynaklarının yeniden değerlendirilmesi ile ortaçağ sonunda ortaya çıkan, insanı ve aklı merkeze alan bir anlayıştır.Buna göre,  Hümanizm için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?A)İnsanların sosyal sorumluluk almasının önemini vurgular.B) Merkezinde birey vardır.C) İnsan ve evren, insani deneyim ve akılla kavranabilir.D) Ortaçağ zihniyetine karşı özgür düşünce zihniyetidir.E) İnsan doğa karşısında geliştirilmesi gereken eksik bir varlıktır.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Hümanizm, Antik Yunan kaynaklarının yeniden değerlendirilmesi ile ortaçağ sonunda ortaya çıkan, insanı ve aklı merkeze alan bir anlayıştır.

Buna göre,  Hümanizm için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


A)İnsanların sosyal sorumluluk almasının önemini vurgular.
B) Merkezinde birey vardır.
C) İnsan ve evren, insani deneyim ve akılla kavranabilir.
D) Ortaçağ zihniyetine karşı özgür düşünce zihniyetidir.
E) İnsan doğa karşısında geliştirilmesi gereken eksik bir varlıktır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:24

1. Adım: Hümanizmin Tanımı

  • Hümanizm, Antik Yunan kaynaklarının yeniden değerlendirilmesi ile ortaçağ sonunda ortaya çıkan, insanı ve aklı merkeze alan bir anlayıştır.

2. Adım: Hümanizmin Özellikleri

  • Merkezinde birey vardır.
  • İnsan ve evren, insani deneyim ve akılla kavranabilir.
  • Ortaçağ zihniyetine karşı özgür düşünce zihniyetidir.
  • İnsanların sosyal sorumluluk almasının önemini vurgular.

3. Adım: Verilen İfadelerin Hümanizm ile İlgisi

  • İnsanların sosyal sorumluluk almasının önemini vurgular. (Doğru, Hümanizm'in bir özelliğidir.)
  • Merkezinde birey vardır. (Doğru, Hümanizm'in bir özelliğidir.)
  • İnsan ve evren, insani deneyim ve akılla kavranabilir. (Doğru, Hümanizm'in bir özelliğidir.)
  • Ortaçağ zihniyetine karşı özgür düşünce zihniyetidir. (Doğru, Hümanizm'in bir özelliğidir.)
  • İnsan doğa karşısında geliştirilmesi gereken eksik bir varlıktır. (Yanlış, Hümanizm'in bir özelliği değildir. Hümanizm, insanı mükemmel bir varlık olarak görür.)

4. Adım: Sonuç

Verilen ifadelerden E) İnsan doğa karşısında geliştirilmesi gereken eksik bir varlıktır. yanlış ifadesi Hümanizm'in temel özellikleriyle çelişmektedir.

Cevap: E) İnsan doğa karşısında geliştirilmesi gereken eksik bir varlıktır.