-A)Yalnız IB) I ve IIC) I ve IIID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55
Ödev Yardım Forum

-


A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:27:07
  1. Adım: Öncelikle soru cümlesini dikkatlice oku.
  2. Adım: Soruda "Aşağıdakiler, hareketli öğrenme süreçlerine ilişkin verilen örneklerin özellikleri arasından hangileridir?" ifadesi yer almaktadır. Yani bu soru, hareketli öğrenme süreçlerine ilişkin örneklerin özelliklerini sormaktadır.
  3. Adım: Şimdi cevap seçeneklerine bakalım. I. Öğrencilerin aktif katılımı: Bu ifade, hareketli öğrenme süreçlerinde öğrencilerin aktif olarak katılması gerektiğini söylemektedir. Yani, öğrenciler sadece dinleyici değil, aynı zamanda katılımcı olmalıdırlar. II. Öğrencilerin işbirliği yapması: Bu ifade, hareketli öğrenme süreçlerinde öğrencilerin işbirliği yapması gerektiğini söylemektedir. Yani, öğrenciler birbirleriyle etkileşim halinde olmalı ve birbirlerine destek olmalıdırlar. III. Öğrencilerin yaratıcılığının kullanılması: Bu ifade, hareketli öğrenme süreçlerinde öğrencilerin yaratıcılığının kullanılması gerektiğini söylemektedir. Yani, öğrenciler yeni fikirler üretmeli ve bunları uygulamaya koymalıdırlar. Cevap: C) I ve III Bu soruya verilecek en doğru cevap C seçeneğidir. Çünkü C seçeneği, hareketli öğrenme süreçlerinde öğrencilerin aktif katılımının ve yaratıcılığının kullanılmasının gerektiğini belirtmektedir. Bu özellikler, hareketli öğrenme süreçlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için gereklidir.