İdrar oluşumu sırasında gerçekleşen süzülme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A)Glomerulus kılcallarından bowman kapsülüne doğru gerçekleşir.B) Gerçekleşmesi sırasında ATP harcanmaz.C) Süzüntünün bileşimi idrar ile aynıdır.D) Süzülmenin hızı kan basıncı değişiminden etkilenir. E) Fiziksel bir olay olup basınç farklılığına bağlıdır.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:01

İdrar oluşumu sırasında gerçekleşen süzülme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A)Glomerulus kılcallarından bowman kapsülüne doğru gerçekleşir.
B) Gerçekleşmesi sırasında ATP harcanmaz.
C) Süzüntünün bileşimi idrar ile aynıdır.
D) Süzülmenin hızı kan basıncı değişiminden etkilenir. 
E) Fiziksel bir olay olup basınç farklılığına bağlıdır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:44:40
  1. İdrar oluşumu, böbreklerde gerçekleşen ve kanın temizlenerek idrarın oluşturulduğu bir süreçtir. Bu süreçte önemli olan iki şey vardır:
    • Şekil 1: Kanın temizlenmesi
    • Şekil 1: İdrar oluşumunun kan dolaşımında 6 periyodu
  2. Süzülme, idrar oluşumu sürecinin ilk aşamasıdır ve glomerulus kılcallarının kan basıncıyla beraber geçirgen olmasından dolayı bu kılcallarından bowman kapsülüne doğru gerçekleşir.
  3. Bu süzülme sırasında, kandan küçük moleküller (su, mineral tuzları, glikoz, atıklar) ile birlikte büyük moleküller (proteinlerden oluşan kan hücreleri) de bowman kapsülüne geçer.
  4. Bu süzüntü, daha sonra geri emilim ve salgılanma adı verilen süreçlerden geçerek idrarı oluşturur.
  5. Geri emilim, süzüntüdeki kan hücrelerinin, glikozun ve mineral tuzlarının yeniden kana geçmesi sürecidir.
  6. Salgılanma, ise süzüntüye dışarıdan gelen yeni maddelerin (örneğin hormonlar, ilaçlar) eklenmesi sürecidir.

C) Süzüntünün bileşimi idrar ile aynıdır. ifadesi yanlıştır. Çünkü süzüntü, idrarla aynı bileşime sahip değildir. Süzüntüde bulunan protein ve kan hücreleri, geri emilim sırasında tekrar kana geçerken, dışarıdan gelen yeni maddeler de salgılanma sırasında süzüntüye eklenir. Bu nedenle, süzüntünün bileşimi idrar ile aynı değildir.