Bir liken birliğinde yaşayan canlılarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?A)Birbirlerinden ayrıldıklarında yaşayamazlar.B) Her iki canlıda yarar sağlar.C) Ortaklardan birisi ototroftur.D) Alg-mantar ortaklığı vardır.E) Aynı âlemde yer alır.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Bir liken birliğinde yaşayan canlılarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A)Birbirlerinden ayrıldıklarında yaşayamazlar.
B) Her iki canlıda yarar sağlar.
C) Ortaklardan birisi ototroftur.
D) Alg-mantar ortaklığı vardır.
E) Aynı âlemde yer alır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:28
  1. Likenler, bir alg ve bir mantarın bir arada yaşamasıyla oluşan canlılardır.
  2. Algler, kendi besinini üretebilen canlılardır.
  3. Mantarlar, kendi besinini üretemeyen canlılardır.
  4. Likenler, alg ve mantar arasındaki simbiyotik ilişkiden yararlanırlar.
  5. Simbiyotik ilişki, iki farklı türün bir arada yaşaması ve karşılıklı yarar sağlaması anlamına gelir.
  6. Alg, mantara yiyecek sağlar.
  7. Mantar, alga barınak sağlar.
  8. Likenler, birbirlerinden ayrıldıklarında yaşayamazlar.
  9. Bu nedenle, likenler aynı âlemde yer almazlar.

Cevap: E) Aynı âlemde yer alır.