I. DNA'da A/T oranı bire eşittir.II. DNA iki zincirden oluşan sarmal bir moleküldür.III. RNA'da G/C oranı bire eşittir.IV. mRNA tek zincirliyken, tRNA çift zincirlidir. Yönetici moleküllerle ilgili olarak verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IID) I ve IVE) II ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

I. DNA'da A/T oranı bire eşittir.

II. DNA iki zincirden oluşan sarmal bir moleküldür.

III. RNA'da G/C oranı bire eşittir.

IV. mRNA tek zincirliyken, tRNA çift zincirlidir. 

Yönetici moleküllerle ilgili olarak verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


A)Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II
D) I ve IV
E) II ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:51

DNA ve RNA, hücrelerde bulunan iki önemli moleküldür. DNA, hücrenin genetik bilgisini taşır ve RNA, protein sentezinde kullanılır.

I. DNA'da A/T oranı bire eşittir.

DNA, iki zincirli bir moleküldür. Her zincir, adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C) adı verilen dört farklı nükleotidten oluşur. DNA'da, A'nın oranı her zaman T'nin oranına eşittir. G'nin oranı da her zaman C'nin oranına eşittir. Bu oran, %50 A-%50 T ve %50 G-%50 Cdir.

II. DNA iki zincirden oluşan sarmal bir moleküldür.

DNA, bir çift iplikten oluşan bir çift helezon yapısına sahiptir. İki zincir birbirine zıt yönlerde sarılmış haldedir. Bu çift helezon yapısı, DNA'nın genetik bilgisini depolamasını ve aktarmasını sağlar.

III. RNA'da G/C oranı bire eşittir.

RNA, tek zincirli bir moleküldür. RNA'da da dört farklı nükleotid bulunur. A, U, G, C'dir, ancak RNA'da timin (T) yerine urasil (U) bulunur. RNA'da, G'nin oranı her zaman C'nin oranına eşit değildir. RNA'nın yapısı ve işlevi, DNA'dan farklıdır.

IV. mRNA tek zincirliyken, tRNA çift zincirlidir.

mRNA (mesajcı RNA), protein sentezinde kullanılan bir RNA türüdür. mRNA, DNA'daki genetik bilgiyi protein sentezi için ribozoma taşır. mRNA tek zincirlidir. tRNA (transfer RNA), amino asitleri protein sentezi sırasında ribozomaya taşıyan bir RNA türüdür. tRNA çift zincirlidir.Her ikiside RNA, her ikisinde de adenin, guanin, sitozin yapıları vardır.

Dolayısıyla, bu sorunun cevabı C) I ve II'dir.