Türkiye ekonomisinde dönüm noktası olan gelişmelerden biri de 24 Ocak Kararları'nın (1980) yürürlüğe girmesidir.Kararlardan bazıları;- Döviz kurunun ve faiz oranlarının devlet tarafından değil piyasanın arz ve talebi doğrultusunda belirlenmesi,- Fiyat denetimlerinin kaldırılması ve fiyatların arz ve talebe göre piyasada belirlenmesi,- Üretilen temel mallarda desteklemenin kaldırılması ya da azaltılması,- Kapsamlı bir vergi reformuyla bütçe denkliğinin sağlanmasıdır.Bu kararların halkın yaşamı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A)Üretilen malların fiyatının arttığınaB) Halkın vergi yükünün arttığınaC) Döviz fiyatlarının düştüğüneD) Serbest piyasa ekonomisine geçildiğineE) Devletin ekonomideki belirleyici rolünün zayıfladığına

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53

Türkiye ekonomisinde dönüm noktası olan gelişmelerden biri de 24 Ocak Kararları'nın (1980) yürürlüğe girmesidir.

Kararlardan bazıları;

- Döviz kurunun ve faiz oranlarının devlet tarafından değil piyasanın arz ve talebi doğrultusunda belirlenmesi,

- Fiyat denetimlerinin kaldırılması ve fiyatların arz ve talebe göre piyasada belirlenmesi,

- Üretilen temel mallarda desteklemenin kaldırılması ya da azaltılması,

- Kapsamlı bir vergi reformuyla bütçe denkliğinin sağlanmasıdır.

Bu kararların halkın yaşamı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A)Üretilen malların fiyatının arttığına
B) Halkın vergi yükünün arttığına
C) Döviz fiyatlarının düştüğüne
D) Serbest piyasa ekonomisine geçildiğine
E) Devletin ekonomideki belirleyici rolünün zayıfladığına

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:21:51
 1. 24 Ocak Kararları (1980), Türkiye ekonomisinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu kararlar arasında şunlar yer almaktadır:
 • Döviz kuru ve faiz oranları, devlet tarafından değil piyasanın arz ve talebi doğrultusunda belirlenmiştir.
 • Fiyat denetimleri kaldırılmış ve fiyatlar arz ve talebe göre piyasada belirlenmiştir.
 • Üretilen temel mallarda destekleme kaldırılmış veya azaltılmıştır.
 • Kapsamlı bir vergi reformuyla bütçe denkliği sağlanmıştır.
 1. Bu kararların halkın yaşamı üzerindeki etkileri arasında şunlar yer almaktadır:
 • Üretilen malların fiyatı artmıştır.
 • Halkın vergi yükü artmıştır.
 • Serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir.
 • Devletin ekonomideki belirleyici rolü zayıflamıştır.
 1. Döviz fiyatlarının düşmüş olması yargısı yanlıştır. Çünkü 24 Ocak Kararları ile döviz kurunun serbest piyasada belirlenmesine karar verilmiş ve bu da döviz fiyatlarının artmasına neden olmuştur.

Cevap: C) Döviz fiyatlarının düştüğüne