Homojen eşit bölmeli P ağırlıklı çubuk üç değişik şekilde ip ve desteklerle dengelenmek isteniyor. Buna göre çubuk Şekil I , II ve III' teki durumların hangilerinde dengede kalabilir?A)Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve IIID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Homojen eşit bölmeli P ağırlıklı çubuk üç değişik şekilde ip ve desteklerle dengelenmek isteniyor. 

Buna göre çubuk Şekil I , II ve III' teki durumların hangilerinde dengede kalabilir?


A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:30:37
  1. Homojen eşit bölmeli P ağırlıklı çubuk, eşit aralıklarla bölmeleri olan ve ağırlığı eşit olarak dağıtılmış bir çubuktur.

  2. Çubuğu dengeleyebilmek için, ağırlık merkezini destek noktasının altına getirmek gerekir. Destek noktası, çubuğun altındaki bir noktadır.

  3. Şekil I'de, destek noktası sol başta ve sağ baştaki ağırlık sağ taraftaki ağırlıktan daha ağır olduğu için, çubuk sağa doğru eğilecektir. Yani çubuk dengede kalmaz

  4. Şekil II'de, destek noktası sol baştadır ve sağ baştaki ağırlık, çubuk ağırlığından daha ağırdır. Ağırlık merkezi destek noktasının altındadır. Destek noktası tam da ağırlık merkezinde olmasa bile " ağırlık merkezini destek noktası altından geçerecek şekilde bir doğru" çizersek bu doğru destek noktasında dik gelecektir. Yani bu şekilde çubuk dengede kalabilir.

  5. Şekil III'te, destek noktası ortadandır. Çubuk üzerinde sağ ve solda aynı ağırlık vardır. Yani ağırlık merkezi çubuğun tam ortasındadır. Destek noktası da ortada olduğundan çubuğun ağırlık merkezi destek noktasının altındadır. Yani çubuk dengede kalabilir.

Cevap: B) Yalnız III