"Siz bana, Bacon ve Descartes'in felsefesinde gördüğüm hataların ne olduğunu soruyorsunuz. Başkalarının hatalarını açığa çıkarmak gibi bir alışkanlığım olmamasına rağmen, oldukça ısrarlı bu ricanızda, sizi memnun etmeyi deneyeceğim. Onların ilk ve en önemli hatası, şimdiye kadar, bütün şeylerin kaynağı ve ilk sebebinin bilgisinden uzaklaşarak yoldan sapmış olmalarıdır. İkinci olarak insan zihninin gerçek doğasını anlamakta başarısız oldular. Üçüncü olarak hatalarının gerçek nedenini asla kavrayamadılar. Bunların, sadece, bilgi ve eğitim eksikliğinden kaynaklandığını, bu üç noktanın doğru bilgi hakkındaki kritik önemini görmekte başarısız oldular."Spinoza’nın görüşlerini yansıtan bu parçada sözü edilen üç hatanın ilgili olduğu alanlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?A)Varlık-Zihnin doğası-GerçeklikB) İnsan-Bilgi-DünyaC) Varlık-Zihnin doğası-BilgiD) Varlık-Bilgi-DoğrulukE) Varlık-Zihnin doğası-Bilim

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

"Siz bana, Bacon ve Descartes'in felsefesinde gördüğüm hataların ne olduğunu soruyorsunuz. Başkalarının hatalarını açığa çıkarmak gibi bir alışkanlığım olmamasına rağmen, oldukça ısrarlı bu ricanızda, sizi memnun etmeyi deneyeceğim. Onların ilk ve en önemli hatası, şimdiye kadar, bütün şeylerin kaynağı ve ilk sebebinin bilgisinden uzaklaşarak yoldan sapmış olmalarıdır. İkinci olarak insan zihninin gerçek doğasını anlamakta başarısız oldular. Üçüncü olarak hatalarının gerçek nedenini asla kavrayamadılar. Bunların, sadece, bilgi ve eğitim eksikliğinden kaynaklandığını, bu üç noktanın doğru bilgi hakkındaki kritik önemini görmekte başarısız oldular."

Spinoza’nın görüşlerini yansıtan bu parçada sözü edilen üç hatanın ilgili olduğu alanlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


A)Varlık-Zihnin doğası-Gerçeklik
B) İnsan-Bilgi-Dünya
C) Varlık-Zihnin doğası-Bilgi
D) Varlık-Bilgi-Doğruluk
E) Varlık-Zihnin doğası-Bilim

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:13
  1. Varlık: İlk adımda, soruya odaklan ve ne sorduğunu belirle. Bu örnekte, soru Descartes ve Bacon'un felsefesinde Spinoza'nın gördüğü hataların hangi alanlarla ilgili olduğunu soruyor.
  2. Zihnin Doğası: Bundan sonra, bilgiyi özümserken, Spinoza'nın filozoflara yönelik eleştirileri hakkında daha fazla ayrıntı ve açıklama araştırmalısın, bu konularda Spinoza ile aynı düşünmemiş olsan bile.
  3. Bilgi: Adımları takip ettiğinde ve felsefeyi araştırınca sorunun cevabı C) Varlık-Zihnin Doğası-Bilgi olduğunu anlaman gerekir.

Cevabın doğruluğundan emin olmak çok önemlidir

Dolayısıyla, Cevap: C) Varlık-Zihnin doğası-Bilgi