Aşağıdaki bitkilerden hangisi emeçleriyle konak bitkiden ihtiyacı olan sadece su ve mineralleri alır?A)Kara yosunuB) Ökse otuC) Canavar otuD) Eğrelti otuE) Böcekçil bitki

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Aşağıdaki bitkilerden hangisi emeçleriyle konak bitkiden ihtiyacı olan sadece su ve mineralleri alır?


A)Kara yosunu
B) Ökse otu
C) Canavar otu
D) Eğrelti otu
E) Böcekçil bitki

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:33
  1. Ökse otu, diğer bitkilerin üzerinde yaşayan bir parazit bitkidir.

  2. Ökse otu, emeçleriyle konak bitkiden yalnızca su ve mineralleri alır.

  3. Konak bitki ise topraktan su ve mineralleri emer ve bunu ökse otuyla paylaşır.

  4. Ökse otu, kendi başına fotosentez yapabilen bir bitki değildir. Bu nedenle, besin ihtiyaçlarını karşılamak için konak bitkiye bağımlıdır.

  5. Ökse otu, genellikle ağaçların dallarına yapışarak yaşar.

  6. Ökse otu, meyvelerini kuşların aracılığıyla yayar. Kuşlar, ökse otu meyvelerini yedikten sonra dışkılarıyla dışarı atarlar. Bu dışkılar, ağaçların dallarına düşerek yeni ökse otu bitkilerinin oluşmasını sağlar.

Cevap: B) Ökse otu