Bir hücrede translasyon sonucu oluşan bir protein molekülünün büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişir?A)Hücrede bulunan ribozom sayısınaB) Hücrede bulunan tRNA sayısınaC) mRNA'nın ribozom tarafından okunan kodon sayısınaD) DNA'daki organik baz çeşidineE) DNA'daki toplam nükleotit sayısına

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:03

Bir hücrede translasyon sonucu oluşan bir protein molekülünün büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişir?


A)Hücrede bulunan ribozom sayısına
B) Hücrede bulunan tRNA sayısına
C) mRNA'nın ribozom tarafından okunan kodon sayısına
D) DNA'daki organik baz çeşidine
E) DNA'daki toplam nükleotit sayısına

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:49:39
  1. mRNA, hücrede protein üretimini kontrol eden özel bir nükleik asit türüdür.
  2. Ribozomlar, mRNA'yı okuyarak proteinleri üreten hücre organelleridir.
  3. Translasyon, ribozom tarafından mRNA'nın okunduğu ve protein molekülünün üretildiği süreçtir.
  4. Protein moleküllerinin büyüklüğü, mRNA'nın ribozom tarafından okunan kodon sayısına bağlıdır.
  5. Her kodon, belirli bir amino asidi kodlar.
  6. Amino asitler, protein moleküllerinin yapı taşlarıdır.
  7. mRNA'nın ribozom tarafından okunan kodon sayısı arttıkça, üretilen protein molekülünün boyutu da artar.

Özetle, bir hücrede translasyon sonucu oluşan bir protein molekülünün büyüklüğü, mRNA'nın ribozom tarafından okunan kodon sayısına bağlı olarak değişir.