A)1/6B) 1/4C) 1/2D) 2/3E) 3/4

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55
Ödev Yardım Forum

         


A)1/6
B) 1/4
C) 1/2
D) 2/3
E) 3/4

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:27:12

Soru:

Bu soruda iki sayısının birbirine oranı verilmiş ve bu oranın dörtte üçünün ne olduğunun seçilmesi isteniyor.

Aşama 1:

Öncelikle, verilmiş olan oranı 1/6 olarak düşünelim. Bu, ilk sayının ikincisinden 6 kat daha kecil olduğunu göstermektedir.

Aşama 2: Bu durumda, oranı 4/3 ile çarparak oranı değiştirebiliriz. 1/6 * 4/3 = 4/18'dir.

Aşama 3: 4/18 oranını sadeleştirerek 2/9 elde edebiliriz.

Aşama 4:

Şimdi iki sayının oranının 2/9 olduğunu biliyoruz. Bu da ilk sayının ikincisinden 9/2 kat daha küçük olduğu anlamına gelir.

Cevap:

Sonuç olarak, verilen oranın dörtte üçü 2/9'dur. Bu da cevap seçeneği B) 1/4'e karşılık gelir.