Yukarıdaki grafikte enzimatik bir reaksiyonun  t1 anından itibaren reaksiyon hızının azalması ve t2 anında durmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?A)Sıcaklığı 35 0C'ye getirmek.B) Reaksiyon ortamına su ilave etmek.C) Reaksiyon ortamına inhibitör madde koymak.D) Reaksiyon ortamının pH'ını en uygun seviyeye getirmek.E) Reaksiyon ortamına enzim ilave etmek.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59
Ödev Yardım Forum

Yukarıdaki grafikte enzimatik bir reaksiyonun  tanından itibaren reaksiyon hızının azalması ve tanında durmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A)Sıcaklığı 35 0C'ye getirmek.
B) Reaksiyon ortamına su ilave etmek.
C) Reaksiyon ortamına inhibitör madde koymak.
D) Reaksiyon ortamının pH'ını en uygun seviyeye getirmek.
E) Reaksiyon ortamına enzim ilave etmek.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:40:26

Adım 1:

Enzimatik bir reaksiyon, bir enzimin varlığında gerçekleşen kimyasal reaksiyondur. Enzimler, reaksiyon hızını artıran protein yapılarıdır. Genellikle bir reaksiyon iki aşamalıdır:

  1. İnkübasyon süreci: Bu süreçte enzim, substratla birleşir ve enzim-substrat kompleksi oluşur.
  2. Kataliz süreci: Bu süreçte enzim, substratı ürünlere dönüştürür.

Adım 2:

Grafikte, reaksiyon hızının t1 anından itibaren azaldığı ve t2 anında durduğu gösterilmektedir. Bunun sebebi, reaksiyon ortamına inhibitör madde konulması olabilir. İnhibitör maddeler, enzimlerin aktivitesini geciktiren veya durduran moleküllerdir.

Adım 3:

Reaksiyon ortamını daha soğuk sıcaklığa getirmek, su ilave etmek veya pH'ını en uygun seviyeye getirmek, reaksiyon hızını artırabilir. Enzim ilave etmek de reaksiyon hızını artırabilir, ancak reaksiyon zaten tamamlanmışsa enzim ilave etmenin bir anlamı yoktur.

Sonuç:

Grafikte, reaksiyon hızının t1 anından itibaren azaldığı ve t2 anında durduğu gösterilmektedir. Bunun sebebi, reaksiyon ortamına inhibitör madde konulması olabilir.