Aynı ortamda bulunan yukarıdaki deney kaplarına eşit miktarda H2O2 ve karaciğer konulmuş ve reaksiyonun gerçekleşmesi için uygun şartlarda bir süre bekletilmiştir.Buna göre;I. Oksijen çıkış hızı II > III > I şeklindedir.II. Reaksiyon hızını substrat miktarı etkilemektedir.III. I'de reaksiyona giren enzim miktarı az olduğu için reaksiyon yavaştır.IV. III'de substrat yüzeyi diğerlerine göre daha fazla olduğu için reaksiyon hızlıdır.ifadelerinden hangileri doğrudur?A)I ve IIB) I ve IIIC) II ve IIID) I , II ve IVE) II , III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59
Ödev Yardım Forum

Aynı ortamda bulunan yukarıdaki deney kaplarına eşit miktarda H2O2 ve karaciğer konulmuş ve reaksiyonun gerçekleşmesi için uygun şartlarda bir süre bekletilmiştir.

Buna göre;

I. Oksijen çıkış hızı II > III > I şeklindedir.

II. Reaksiyon hızını substrat miktarı etkilemektedir.

III. I'de reaksiyona giren enzim miktarı az olduğu için reaksiyon yavaştır.

IV. III'de substrat yüzeyi diğerlerine göre daha fazla olduğu için reaksiyon hızlıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A)I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I , II ve IV
E) II , III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:40:06
  1. Soru 1: Yukarıdaki deney kaplarına eşit miktarda H2O2 ve karaciğer konulmuştur.

  2. Soru 2: Reaksiyonun gerçekleşmesi için uygun şartlarda bir süre bekletilmiştir.

  3. Soru 3: Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  4. II > III > I: Bu ifade, oksijen çıkış hızının kap II'de en yüksek, kap III'te orta ve kap I'de en düşük olduğunu ifade eder. Bu ifade yanlıştır, çünkü reaksiyon hızı substrat miktarına bağlıdır ve bu deneyde her kapta eşit miktarda substrat bulunmaktadır.

  5. Reaksiyon hızını substrat miktarı etkilemektedir: Bu ifade doğrudur, çünkü reaksiyon hızı, reaksiyona giren maddelerin miktarına bağlıdır. Bu deneyde, her kapta eşit miktarda substrat bulunmaktadır, bu nedenle reaksiyon hızları aynı olacaktır.

  6. I'de reaksiyona giren enzim miktarı az olduğu için reaksiyon yavaştır: Bu ifade yanlıştır, çünkü reaksiyon hızı enzim miktarına bağlıdır ve bu deneyde her kapta eşit miktarda enzim bulunmaktadır.

  7. III'de substrat yüzeyi diğerlerine göre daha fazla olduğu için reaksiyon hızlıdır: Bu ifade doğrudur, çünkü reaksiyon hızı substrat yüzeyine bağlıdır ve bu deneyde, kap III'teki substrat yüzeyi diğer kaplara göre daha fazla olup reaksiyon hızı diğerlerine göre daha hızlıdır.

Sonuç: Doğru ifadeler I ve III'tür.