Glikoz yoğunluğu %7 olan bir hayvan hücresi yoğunluklarıI. %3      II. %6    III. %10    IV. %1      V. %17olan glikoz çözeltilerinin hangilerine bırakılırsa plazmolize uğrar?A)Yalnız IIIB) Yalnız VC) III ve VD) I, II ve IVE) II, III ve V

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Glikoz yoğunluğu %7 olan bir hayvan hücresi yoğunlukları

I. %3      II. %6    III. %10    IV. %1      V. %17

olan glikoz çözeltilerinin hangilerine bırakılırsa plazmolize uğrar?


A)Yalnız III
B) Yalnız V
C) III ve V
D) I, II ve IV
E) II, III ve V

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:42:32

Adım 1: Glikoz Yoğunluğu Kavramını Anlamak

  • Glikoz yoğunluğu, bir çözeltideki glikoz miktarının o çözelti birim hacmindeki yüzdesidir.
  • Bu çözelti, hücrede bulunan borudur ve o hem hücreye gıdadır hem de hücrenin yapısının düzenlenmesinde rol oynar.
  • Hücre, glikozun %7'lik bir çözeltide yer alıyorsa, o zaman hücrenin içindeki glikoz miktarı, çözelti birim hacmindeki glikoz miktarının %7'sidir.
  • Hücre çevresindeki glikoz yoğunluğu değişirse, o zaman hücreye giren ya da çıkan glikoz miktarı da değişecektir.

Adım 2: Plazmolize Olayını Anlamak

  • Plazmolize olayı, bitki hücrelerinin ya da fizyolojik ve ayni orandan geçmemiş hayvan hücrelerinin genellikle hipertonik ortamda hücre özsuyunu kaybederek küçülmesidir.
  • Yani çoğu zaman hücre öylebir ortama bırakılır ki hücredeki su, boruya geçer. Çünkü borudaki su, hücreden daha az yoğunluktadır. Bu durum hücrenin küçülmesine ya da büzülmesine sebep olur.

Adım 3: Soruyu Çözmek

  • Soruda, glikoz yoğunluğu %7 olan bir hayvan hücreсіnin, yoğunluğu sırasıyla %3, %6, %10, %1 ve %17 olan glikoz çözeltilerinin hangelerine bıra Kılırsa plazmolize uğrayacağı soruluyor.
  • Plazmolize olayını anladıktan sonra, sorunun cevabının %10 ve %17 olduğu anlaşılır.
  • Çünkü %3, %6 ve %1 glikoz çözeltileri hücrede plazmolize olayına yol açarken %3, %6, %10 ise hipertaniktir yani ortamın yoğunluğu hücrenin yoğunluğundan daha fazladır.
  • Bu durumda çevresinde bolca glikoz olan hücre içindeki boru, daha fazla glikoz almaya devam eder.

Cevap: C) III ve V