Rönesans ve Aydınlanma dönemleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?A)Aydınlanma dönemi, Rönesans düşüncesinin ortaya çıkma sebebidir.B) Her iki dönemin özeliklerinden biri de gelenekçiliktir.C) Rönesans Aydınlamanın sonucudur.D) Her ikisinin temel özelliği akılcılıktır.E) Rönesans dinî bir değişimi ifade ettiği için Aydınlanmanın karşıtıdır.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Rönesans ve Aydınlanma dönemleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


A)Aydınlanma dönemi, Rönesans düşüncesinin ortaya çıkma sebebidir.
B) Her iki dönemin özeliklerinden biri de gelenekçiliktir.
C) Rönesans Aydınlamanın sonucudur.
D) Her ikisinin temel özelliği akılcılıktır.
E) Rönesans dinî bir değişimi ifade ettiği için Aydınlanmanın karşıtıdır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:39

1. Adım: Dönemleri Tanımla

  • Rönesans, 14. ve 17. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan sanatsal, kültürel ve düşünsel bir hareketti.
  • Aydınlanma ise, 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan bir fikir akımıdır.

2. Adım: Önde Gelen Özellikleri Belirle

  • Rönesans, Antik Çağ'ın yeniden canlandırılması ve insana değer verilmesiyle karakterizedir.
  • Aydınlanma ise, akılcılık ve bilimsel düşüncenin ön planda olduğu bir dönemdir.

3. Adım: Cevap Seçeneğini Değerlendir

  • A) Aydınlanma dönemi, Rönesans düşüncesinin ortaya çıkma sebebi değildir.
  • B) Her iki dönemin özeliklerinden biri de gelenekçilik değildir.
  • C) Rönesans Aydınlamanın sonucudur, ama önce Aydınlanma gelmiştir.
  • D) Her ikisinin temel özelliği akılcılıktır.

4. Adım: Sonuç

Sorunun cevabı D) Her ikisinin temel özelliği akılcılıktır.