A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) I ve IIIE) II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

   


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:29:09

Soru: Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I. Papatya, Ayçiçeği ve Lale çiçek türlerinden bazılarının ortak ismidir.

II. Çiçekli bitkiler, tohumlu bitkilerin bir alt sınıfıdır.

III. Tohumlu bitkiler, çiçekli bitkilerin bir alt sınıfıdır.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

Cevap: C) I ve II

Adımlar:

  1. Çiçekli bitkiler, kendine özgü çiçek yapılarına sahip olan bitkilerdir.

  2. Tohumlu bitkiler, tohum yoluyla üreyen bitkilerdir.

  3. Ayçiçeği, Papatya ve Lale çiçekli bitkilerdir ve çiçekli bitkilerin ortak isimleridir.

  4. Çiçekli bitkiler, tohumlu bitkilerin bir alt sınıfına aittir ve tohumlu bitkilerin bir alt sınıfı değildir.

Sonuç:

I ve II doğrudur. Yanlış ifade yoktur. Bu nedenle cevap, C şıkkı, I ve II'dir.