Protista ve bakterilere ait türlerde;l. Mitokondrill. Plazmitlll RibozomlV.Nükleik asityapılarından hangileri ortak olarak bulunur?A)Yalnız IIIB) I ve IIC) III ve IVD)  I, II ve IIIE)  II, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Protista ve bakterilere ait türlerde;

l. Mitokondri

ll. Plazmit

lll Ribozom

lV.Nükleik asit

yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?


A)Yalnız III
B) I ve II
C) III ve IV
D)  I, II ve III
E)  II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:42:56
  1. Protista ve bakteriler, canlılığın iki temel alanıdır.
  2. Mitokondri, hücrenin enerji santralleridir ve sadece ökaryot hücrelerde bulunur.
  3. Plazmit, bakterilerde bulunan küçük DNA molekülleridir.
  4. Ribozom, protein üretiminde rol oynayan hücre organelleridir.
  5. Nükleik asit, hücrenin genetik bilgilerini içeren bir moleküldür.

Soru: Protista ve bakterilere ait türlerde;

I. Mitokondri II. Plazmit III. Ribozom IV.Nükleik asit

yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?

Cevap: C) III ve IV

Açıklama:

  • Mitokondri, sadece ökaryot hücrelerde bulunur, protista ve bakteriler ökaryot değildir.
  • Plazmit, sadece bakterilerde bulunur, protistlarda bulunmaz.

Bu nedenle, ortak olarak bulunan yapılar sadece ribozom ve nükleik asittir.