A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIE) I ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55
Ödev Yardım Forum

   


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:26:21

Soru:

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

I. Su, oda sıcaklığında buz halinde bulunur. II. Suyun kaynama noktası, donma noktasından daha düşüktür. III. Su, sıvı halde bulunduğunda hacmi en küçüktür.

Cevap:

A) Yalnız I

Açıklama:

  • I. ifade yanlıştır. Buz, suyun katı halidir ve Oda sıcaklığında suyun buz halinde bulunması mümkün değildir. Su, oda sıcaklığında sıvı halde bulunur.
  • II. ifade yanlıştır. Suyun kaynama noktası, donma noktasından daha yüksektir.
  • III. ifade doğrudur. Su, sıvı halde bulunduğunda hacmi en küçüktür.

Bu nedenle, cevap A) Yalnız I'dir.