Doğadaki dört temel kuvvetin etki büyüklüklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanması hangisidir?(G=Güçlü nükleer kuvvet, Z=Zayıf nükleer kuvvet, E=Elektromanyetik kuvvet, K=Kütle çekim kuvveti)A)G > Z > E > KB) K > G > E > ZC) G > E > K > ZD) G > K > E > ZE) G > E > Z > K

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57

Doğadaki dört temel kuvvetin etki büyüklüklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanması hangisidir?

(G=Güçlü nükleer kuvvet, Z=Zayıf nükleer kuvvet, E=Elektromanyetik kuvvet, K=Kütle çekim kuvveti)


A)G > Z > E > K
B) K > G > E > Z
C) G > E > K > Z
D) G > K > E > Z
E) G > E > Z > K

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:34:54
  1. Doğada dört temel kuvvet vardır: Güçlü Nükleer Kuvvet (G), Zayıf Nükleer Kuvvet (Z), Elektromanyetik Kuvvet (E) ve Kütle Çekim Kuvveti (K).
  2. Güçlü nükleer kuvvet, atom çekirdeğindeki proton ve nötronları bir arada tutan kuvvettir. En büyük etkiye sahip kuvvettir.
  3. Elektromanyetik kuvvet, yüklü parçacıklar arasındaki kuvvettir. Atomları bir arada tutar ve kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlar. İkinci büyük etkiye sahip kuvvettir.
  4. Zayıf nükleer kuvvet, radyoaktif bozunmanın gerçekleşmesini sağlar. Bazı ağır atomların parçalanmasını sağlar. Üçüncü büyük etkiye sahip kuvvettir.
  5. Kütle çekim kuvveti, kütleli cisimler arasındaki kuvvettir. Evrenin yapısını ve düzenini sağlar. En küçük etkiye sahip kuvvettir.
  6. Bu dört temel kuvvetin etki büyüklüklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanması şöyledir:

G > E > Z > K

Güçlü nükleer kuvvet en büyük etkiye sahip kuvvettir ve kütle çekim kuvveti en küçük etkiye sahip kuvvettir.